بهاء بی بها

هاء بی بها ، کاملترین و جامع ترین نرم افزارعلمی- تحقیقی پیرامون فرقه ضاله بهائیّت می باشد که هدف از تولید آن پاسخگویی به نیازهای علمی و پژوهشی کاربران فضای دیجیتال در رابطه با این فرقه ضاله و همچنین به منظور آشنایی هر چه بیشتر نسل جوان نسبت به گروه انحرافی و صهیونیستی بهائیت می باشد. برخی قابلیتها و محتویات این محصول بدین شرح می باشد.

بیشتر بخوانید